Hoe maak je jouw huis leuk en uitdagend voor jouw kat?

Foto door <a href=
"https://unsplash.com/@chen93?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Chen</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

Om je kat zich goed te laten voelen is het belangrijk je huis dusdanig in te richten zodat het een leuke en uitdagende omgeving is voor je kat. Katten hebben bijzondere behoeftes en hier moet zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Hiertoe moet je op verschillende terreinen te werk gaan:

Eten en drinken

Zoals elk dier heeft ook je kat elke dag vers water en aangepaste voeding nodig.

 • Voorzie een eet- en drinkbakje dat groot genoeg is of gebruik een bord. Sommige katten houden er niet van dat hun snorharen de randen raken.
 • Zorg ervoor dat eten en drinken de hele dag beschikbaar zijn. Katten eten namelijk zeer vaak kleine maaltijden.
 • In plaats van het eten in een eetbakje aan te bieden, kan je het ook interessanter maken door het op andere manieren toe te dienen: uitstrooien, verstoppen, voederbal, , puzzel, ingevroren. Dit zorgt ervoor dat de kat, die een jager is, meer moet gaan werken voor het eten.
 • Een voeder- en drinkbak met tijdschakelaar zorgt ervoor dat je kat steeds vers voedsel en water ter beschikking heeft, ook als je langer afwezig bent.
 • Ook het water kan op andere manieren aangeboden worden:
  drinkfontein, lopende kraan, ingevroren vocht (vb. bouillon, vocht tonijn). Sommige katten zijn moeilijke drinkers en deze alternatieven kunnen dan een oplossing bieden om te verzekeren dat ze voldoende vocht opnemen.
 • Veel katten kan je plezieren door kattengras te geven.

Spel

Katten zijn van nature jagers en hebben behoefte aan voldoende beweging en spel.

 • Niet elk speelgoed is even interessant voor een kat. Sommige katten kunnen uren spelen met een nepmuisje, andere hebben meer uitdagend speelgoed nodig dat een echte prooi imiteert. Een blinkend of glimmend speelgoedje (vb. propje aluminiumfolie) dat licht weerkaatst of bewegende speeltjes (vb. botsbal, pluimpje, speelgoed aan elastiek, laserlampje) zijn vaak onweerstaanbaar. Hierbij is het best om je kat te observeren en te zien wat zijn lievelingsspeeltje is. Verandering in speeltjes doet ook vaak spelen.
 • Let op bij het gebruik van het laserlampje! Je dient hierbij steeds op voorhand wat lekkers in een hoekje te leggen en als je het spel eindigt je kat naar dit hoekje te leiden. Zo eindigt het spel terwijl ze haar "prooi" gevangen heeft. Indien je het lichtje gewoon weg laat, kan je kat verward raken omdat de "prooi" plots gewoon verdwijnt zonder dat ze deze heeft kunnen vangen. Dit kan leiden tot gedragsproblemen.
 • Het is ook niet verstandig om je kat te laten spelen met je handen en/of voeten. Dit kan leiden tot gedragsproblemen.
 • Je kan ook werken met geurstoffen (vb. catnip) om het speelgoed aantrekkelijker te maken.
 • Andere leuke speelgoedjes of spelmanieren zijn: verstoppen, lege doos, papieren zak, open wasballetje drijvend op water (gevuld met vb. snoep, voedsel, speeltje), activiteitsdoos.
 • Het is belangrijk om regelmatig speeltjes en speltype af te wisselen zodat deze interessant blijven en je kat er niet op uitgekeken raakt.
 • Ook spel met andere huisdieren, als beiden goed gesocialiseerd zijn aan elkaar, is leuk tijdverdrijf voor je kat.

Contact met je kat

Een goed gesocialiseerde kat heeft nood aan voldoende contact.

 • Dit contact kan gebeuren onder de vorm van aaien of knuffelen, spelen, trainen of kunstjes leren en vachtverzorging of borstelen.
 • Katten hebben meer behoefte aan herhaaldelijk korte sessies (3-5 minuten) dan slechts één lange sessie per dag.
 • Het trainen van je kat kan op verschillende manieren. Clickertraining of andere positieve trainingstechnieken zijn aangewezen.

Lig-, slaap- en schuilplaatsen

Katten hebben nood aan lig-, slaap- en schuilplaatsen. Deze zijn niet noodzakelijk dezelfde. Als deze goed zijn ingericht kunnen ze echter voor meerdere doeleinden worden gebruikt.

 • De plaatsen dienen comfortabel en warm te zijn opdat je kat er graag zal liggen. Katten houden van een zonnig plaatsje aan het raam. Daarbij moet er wel gelet worden dat je kat geen stress ondervindt van factoren buiten het huis.
 • Rust is zeer belangrijk voor een kat. Voorzie dus plaatsen waar je kat niet voortdurend gestoord wordt door geluiden (vb. wasmachine), andere dieren (vb. hond), kleine kinderen, enz.
 • De plaatsen moeten steeds bereikbaar en toegankelijk zijn. Denk er aan dat een oudere kat of kitten misschien niet zo hoog kan springen als een volwassen kat en dat de wind een raam of deur kan dichtslaan.
 • De plaatsen dienen verspreid te zijn over het hele huis.
 • Voorzie plaatsen waar je kat een goed uitzicht en overzicht heeft. Op die manier kan ze de omgeving in de gaten houden op een veilige manier.
 • Het is heel belangrijk om plaatsen te voorzien op verschillende hoogten. Indien de plaats hoog genoeg is, wordt het vaak ook een veilige schuilplaats. Veiligheid bekom je ook als de plaats beschut is (vb. kartonnen doos, achter gordijn, op stoel onder tafel).

Krabgelegenheid

Katten krabben aan voorwerpen om hun nagels te verzorgen maar ook als markeergedrag. Hier zijn enkele tips om te voorkomen dat ze niet aan je meubels krabben.

 • Voorzie verticale en horizontale oppervlakten als krabmateriaal.
 • Bomen hebben een verticale structuur vandaar dat katten dit soms verkiezen boven de horizontale structuur van de meeste krabpalen.
 • Geef materiaal dat uitnodigt om te krabben (vb. kokosmat, sisal, stuk tapijt, boomstronk, geribbeld karton) en zorg voor verschillende materialen zodat je kat zelf kan kiezen.
 • Zet dat krabmaterialen op strategische plaatsen (vb. doorgangen, in- en uitgangen, naast rust- en slaapplaatsen) waar katten het liefst krabben.
 • Zorg dat de krabpaal voldoende hoog en stabiel is. Katten moeten zich kunnen uitrekken tijdens het krabben en moeten dit veilige kunnen doen.

Zintuiglijke stimulatie

Tot slot hebben katten ook nood aan zintuiglijke prikkels. Dit kan via geluiden, visuele prikkels en geuren.

 • Geluid: rustige muziek en een rustig stemgebruik zullen rustgevend zijn en/of minder stress opwekken bij je kat. Sommige katten reageren positief op natuurgeluiden.
 • Visueel: voorzie een interessant maar niet frustrerend uitzicht (vb. raam met uitzicht naar buiten, aquarium/terrarium, TV, kattenvolière buiten).
 • Geur: catnip, feliway® (feromonen) en kalmerende geuren (vb. lavendel, kamille) hebben vaak een positief effect op je kat. Buitengeuren (vb. grassen, kruiden, aarde) kunnen de omgeving uitdagender maken. De plaats waar je kat kopjes geeft, kan je best niet te vaak poetsen. Ze doet dit immers om haar geur af te geven en zo aan te tonen dat deze voorwerpen/plaatsen veilige plekken zijn.

Let op: dit zijn algemene richtlijnen. Houd steeds rekening met de individuele behoefte van jouw kat.

Bijlagen