over VDWE

De Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie is opgericht in 1995. Ons ledenaantal is door de jaren heen vrij stabiel en telt altijd iets meer dan 30 personen.  Het doel van de werkgroep is dat de leden zich verdiepen in de kennis van normaal, ongewenst en pathologisch gedrag bij huisdieren en in het onderkennen en behandelen van gedragsproblemen. Als we daarmee andere collega’s van dienst kunnen zijn is dat graag gedaan. Collega’s kunnen hun cliënten naar een van ons doorverwijzen voor een gedragsconsult. Zij zullen op de hoogte gebracht worden van de bevindingen van deze consultatie.

De VDWE is een zeer actieve werkgroep die ongeveer 10 keer per jaar vergadert. Voor deze vergaderingen nodigen we externe sprekers uit binnen- en buitenland uit en worden onderwerpen uitgediept door onze eigen leden. Zo zorgen we jaarlijks voor een mooi gemengd aanbod dat voor iedereen interessant blijft.

Om als lid van de werkgroep aanvaard te worden, vragen wij een bepaalde standaard van kwalitatieve basiskennis. Hiertoe moet een eventuele kandidaat zijn/haar voorgeschiedenis in gedragsopleiding voorleggen aan het bestuur. Dit kan door een curriculum naar de voorzitter te sturen. Enkele voorbeelden van voorafgaande gedragsopleidingen zijn: Kaho St Niklaas, Southampton, Veterinaire Comportementaliste en ESAVS.

VDWE bestaat hoofdzakelijk uit dierenartsen, maar daarnaast ook uit specialisten van andere gebieden zoals biologen.  Op deze website vind je een lijst met gegevens van leden die te raadplegen zijn en een doorverwijsbrief.