Elektrische training middelen - Standpunt van de ESVCE

Foto door <a href=
"https://unsplash.com/@cookiethepom?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Cookie the Pom</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

Dit standpunt werd opgemaakt door de werkgroep shock collars van de ESVCE. De oorspronkelijke tekst is te vinden op de website van de ESVCE. VDWE ( Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie kreeg de toelating om dit standpunt naar het Nederlands te vertalen om zo het standpunt in Vlaanderen te promoten.

Bijlagen